Site Overlay

Lista alergenów

Legenda:
x – produkt zawiera wskazany alergen;
o – produkt może zawierać wskazany alergen (obecności alergenu nie można wykluczyć)

Informacje tu zawarte odpowiadają stanowi rzeczy na dzień oddania do druku i mogą być w każdym czasie
zmienione.